Koeien

Vier maart 2015

Ik heb thuis al enige jaren twee prachtig geschilderde koeienkoppen hangen. Koeienkoppen die sprekend zijn in hun opgewektheid, hun optimisme, in kleurrijkheid, in beweging ,  open en vrij in leven en zo zien die koppen eruit. Wat een juweeltjes, geportretteerd door Lambert uit Ootmarsum (www.galerielambert.nl). Die  koeienkoppen werken aanstekelijk en stimuleren om de dingen die er iedere dag toe doen voortvarend op te pakken.  Ik wens eigenlijk iedereen het kleurrijke stel toe!

IMG_0855 IMG_0856

Ik wens het koppel  toe aan mensen die het even niet meer zien zitten, mensen die een duidelijk spoor zoeken, maar ook aan mensen die dreigen te ontsporen en toegesproken moeten worden over hun  niet barmhartige daden.  Gewezen worden op de nood van een ander  en er dan naar handelen. ‘To be or not to be’, geen vraag toch, maar er toe doen door de nood van de ander te lenigen!
Zo een koppel zit op VWS, Edith Schippers en Martin van Rijn.  Een politicologe  uit Coevorden en een econoom uit Rotterdam, samen op het ministerie van VWS en de weg helemaal kwijt.
De blauwe koe op de paarse achtergrond voor Edith en de meer rode koe op de groene achtergrond voor Martin. Eufemistische zin voor twee spijkerharde politici die hebben besloten dat er een einde moet komen aan politiek waarbij de kwetsbare mens centraal staat en welke politiek moet worden vervangen door alleen nog maar een positief saldo tussen opbrengsten en kosten. Ik begrijp best dat solidariteit een grens heeft, maar voor ouderen zelfredzaamheid uitdrukken in codes, belangrijke GGZ zorg in hoog tempo uit te kleden en de zwakste kinderen in het onderwijs budgettair te negeren, vrije dokterskeuze te manipuleren, de PGB discussie te frustreren door steeds nieuwe toezeggingen te doen met als doel tijdrekken en het issue PGB  over de aankomende verkiezingen heen te tillen, het lijkt echt helemaal nergens op! Dit beleidsechtpaar heeft nieuwe inspiratie nodig zoals eigenlijk dit hele kabinet nieuwe inspiratie nodig heeft. Groningen verwerd al tot lachgas,  verzorgingshuizen verdwijnen ongemerkt en in hoog tempo! Verzekeraars zijn rijker dan ooit, natuurlijk vooral omdat daartoe de noodzaak  is uitgesproken door bankiers en belegd in internationale conventies over solvabiliteit. De burger betaalt uiteraard!
Het bewindsduo, voortgekomen uit een gedwongen verkiezingshuwelijk, weet dat de burger betaalt en kan, een enkele keer gehinderd door principiële lieden in de Eerste Kamer, eigenlijk gewoon haar gang gaan. Gemiddeld komen ze daarbij ook nog eens over als chagrijnig en betweterig. ‘To be or not to be’, that’s no question. Ik  beveel  Schippers en Van Rijn van harte mijn koeienportretten aan en hoop dat ze mede door  de oprechtheid van die portretten het pad naar meer solidariteit en echte zorgbetrokkenheid terug vinden!!

Thea Kwaak

Opvallend in de afgelopen week

16 februari 2015

De leden van de bestuurlijke stuurgroep zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat groot onderhoud en renovatie noodzakelijk zijn en geen verder uitstel dulden. Sinds de ingebruikname van de nieuwbouw van de Tweede Kamer in 1992 is alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties. De gebouwen vragen dringend om onderhoud en bouwkundige ingrepen om ze in goede staat te houden of weer te brengen. De brandveiligheid van de monumentale panden moet omhoog door brandwerende compartimenteringen aan te brengen. Werkzaamheden zijn nodig om de werkplekken (brand)veilig en gezond te houden. Ook het belang van een ongestoorde bedrijfsvoering is in het geding.‘
Uit de brief aan Minister Blok,  gedateerd 14 oktober 2014
Door :  Mr. drs. J.W.E. Spies Voorzitter bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof
Betreft : de veiligheid van iedereen die op het Binnenhof verblijft

Betreft : de veiligheid van iedereen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft
Uit de brief aan de Staten Generaal , gedateerd  10 februari 2015
Door :  staatssecretaris Martin van Rijn van VWS
 ‘Op 12 juni 2014 zond ik uw Kamer een brief over de kwaliteit in de Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen. Kernvraag in deze brief was hoe we er voor kunnen zorgen dat de ouderenzorg kwalitatief toekomstbestendig kan worden gemaakt. Directe aanleiding was het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over kwaliteit van de ouderenzorg. Ook eerder had ik geconcludeerd dat de zorg in onze verpleeghuizen een fundamentele verandering dient te ondergaan. Een verandering waardoor de zorg beter aansluit bij de complexe zorgbehoefte, waarbij het leven zoals de cliënt dat leidt het uitgangspunt is én die de vergrijzing van een antwoord voorziet.’

De overeenkomst tussen beide berichten, de noodzaak om te renoveren. Veiligheid van de bewoners in het geding. Groot onderhoud nadrukkelijk gewenst!

Over de renovatie van het Binnenhof is nog niet besloten, wel over de renovatie van de langdurige zorg. Besluit is in uitvoering genomen en hoe!

De volksvertegenwoordiging zou, voordat zij verder gaat met het voorstel ter renovatie van het Binnenhof, eerst eens een aantal verpleeghuizen in Nederland moeten bezoeken om zich daar door medewerkers op de hoogte te laten stellen van de woon en zorgomstandigheden van de mensen die er werken of voor de rest van hun leven wonen. 

Ik bedenk maar zo dat de renovatie van het Binnenhof daarop volgend snel van de actuele politieke agenda verdwijnt.

Renovatie van de langdurige zorg is nodig, het hoge tempo waarin die renovatie politiek is vertaald is financieel, kwalitatief en vanuit veiligheidsperspectief volstrekt onverantwoord en leidt tot chaos en slechte zorg voor onze oudere en zorg vragende medemens. De woorden die de  staatssecretaris in zijn brief van 10 februari  gebruikt  en waarmee hij meerdere mooie beloftes formuleert zijn binnen het geldende financiële regime voor de langdurige zorg op korte termijn volstrekt kansloos! Verstandig en politiek als de staatssecretaris is noemt hij in zijn brief geen realisatietermijnen.

De renovatie van het Binnenhof moet goed en zorgvuldig worden voorbereid, zo betoogt de commissie Spies. Vele jaren worden er voor uit getrokken!

Dat is precies wat mist en miste bij de ‘renovatie’ van de langdurige zorg. Ik veronderstel dat over tien jaar de bewoners van het Binnenhof er daar heel tevreden en vooral heel veilig bijzitten.

De parlementaire enquête over de sinds 2015 ontstane enorme ‘janboel’ in de langdurige zorg is dan net achter de rug en  verzorgingshuizen zijn ondertussen  al lang allemaal gesloten.

Als compensatie voor iedere verpleeghuisbewoner nu eerst maar een rode roos, toch!

Thea Kwaak

Wie niet waagt wie niet wint

Kunnen we iets voor u betekenen? We ontmoeten u graag om die vraag te beantwoorden. Dan spreken we met u over de inhoud, de kwaliteit, de vorm en de prijs van onze diensten. 

BmiOk@y, sterk in informatie-, financiële- en HR vraagstukken, maar ook thuis in de wereld van medezeggenschap en communicatie. Resultaat gericht leiding geven is voor ons vanzelfsprekend. BmiOk@y staat voor kosteneffectieve en concurrerende oplossingen en verzorgt desgewenst ondersteuning bij de implementatie van die oplossingen.

Er wordt gedacht en gewerkt vanuit de inspirerende principes van Stephen R. Covey. Belangrijkste statement daarbij : ‘The speed of trust’, of zoals Covey het zelf formuleerde ‘dat wat alles verandert!’ Organisaties bestaan immers uit mensen en de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen is in hoge mate bepalend voor het succes van organisaties. 

 

 

BmiOk@y van start in gezondheidszorg

Voor wie het wil weten

De metafoor Liverpool

In 1207 besloot Jan zonder Land (Koning John) tot oprichting van de borough Liverpool. Vier eeuwen later was de bevolking echter amper gegroeid en stagneerde de populatie rond de 500. In de 17e eeuw begon de handel en daarmee volgde ook een groei van de bevolking. In dezelfde eeuw werd er ook een deel van de Engelse Burgeroorlog in Liverpool uitgevochten en vertrok het eerste slavenschip naar Afrika. De stad profiteerde van de toename van de slavenhandel en groeide gestaag door. Aan het einde van de eeuw had de haven 41 procent van Europa’s slavenhandel en bijna tachtig procent van het Britse belang daarin in handen.
Lees verder

Wee en tee twee

2 februari 2015

Waar blijven de centen

Wee en tee twee, wel  veel  ees zeg en het rijmt ook nog!”, mijmert ze zachtjes.  Ze begrijpt niet waar het berichtje precies over gaat, iets met drie ministers, iets met geld en iets met wat nog net in 2014 wordt  besloten maar in 2015 niet echt in gaat!

“ Het is ook altijd hetzelfde liedje daar bij die hoge heren in Den Haag”, praat ze hardop door. “Haar Jan, die heeft zeker weten geen last van de Wee en tee twee’, die is immers gewoon portier bij de firma Bigbusiness&Co in Kortenhoef, in de volksmond ook wel de BBC genoemd!”, aldus besluit ze haar overpeinzing en sluit de krant.

De ‘Wee en tee twee’ gaat over de hoogte van het loon voor bijzondere mensen zoals hoge bazen in de zorg en bij woningbouw corporaties.

Zie voor volledige column pagina Thea Kwaak